בתי ספר

בתי ספר מוזמנים לרכוש מנוי לג'ינג'ים בגפן דרך תקציב תוכן דיגיטלי, או דרך תקציב תוכניות חינוכיות.
החבילה המצומצמת

חבילת תוכן אחת לבחירתכם, כולל עדכונים ופעילויות חדשות, במחיר הטוב ביותר

הפעילויות נפתחות לכל מורי ותלמידי בית הספר

התחברות עם הזדהות אחידה של משרד החינוך

כולל מערכת ניהול למידה (שיוך משימות ודוחות ביצוע).


1498

מנוי שנתי
לרכישה
החבילה המורחבת

2 חבילות תוכן לבחירתכם, כולל עדכונים ופעילויות חדשות, במחיר הטוב ביותר

הפעילויות נפתחות לכל מורי ותלמידי בית הספר

התחברות עם הזדהות אחידה של משרד החינוך

כולל מערכת ניהול למידה (שיוך משימות ודוחות ביצוע).


2247

מנוי שנתי
לרכישה
החבילה המומלצת

3 חבילות תוכן לבחירתכם, כולל עדכונים ופעילויות חדשות, במחיר הטוב ביותר

הפעילויות נפתחות לכל מורי ותלמידי בית הספר

התחברות עם הזדהות אחידה של משרד החינוך

כולל מערכת ניהול למידה (שיוך משימות ודוחות ביצוע).


2996

מנוי שנתי
לרכישה
החבילה המושלמת

גישה מלאה לכל השנה, כל הפעילויות, כל העדכונים ובמחיר הטוב ביותר.

הפעילויות נפתחות לכל מורי ותלמידי בית הספר

התחברות עם הזדהות אחידה של משרד החינוך

כולל מערכת ניהול למידה (שיוך משימות ודוחות ביצוע).


4494

מנוי שנתי
לרכישה
תוכנית חינוכית 16584

סדנה כולל תוכן דיגיטלי.

סדנה כולל גישה לפעילויות בג'ינג'ים, בהתאם לתמחור תוכניות חינוכיות.

הפעילויות נפתחות לכל מורי ותלמידי בית הספר.

התחברות עם הזדהות אחידה של משרד החינוך.

כולל מערכת ניהול למידה (שיוך משימות ודוחות ביצוע).

לרכישה
תוכנית חינוכית 7500

סדנה – הכלה והשתלבות.

סדנה כולל גישה לפעילויות בג'ינג'ים, בהתאם לתמחור תוכניות חינוכיות.

הפעילויות נפתחות לכל מורי ותלמידי בית הספר.

התחברות עם הזדהות אחידה של משרד החינוך.

כולל מערכת ניהול למידה (שיוך משימות ודוחות ביצוע).

לרכישה