רכישת מנוי

החבילה המצומצמת
חבילת תוכן אחת לבחירתכם
הפעילויות נפתחות לכל מורי ותלמידי בית הספר התחברות עם הזדהות אחידה של משרד החינוך כולל שיוך משימות לתלמידים 1498 מנוי שנתי

פרטי הלקוח

המשך