רכישת מנוי

החבילה המומלצת
3 חבילת תוכן לבחירתכם הפעילויות נפתחות לכל מורי ותלמידי בית הספר התחברות עם הזדהות אחידה של משרד החינוך כולל שיוך משימות לתלמידים
2996 מנוי שנתי

פרטי הלקוח

המשך