רכישת מנוי

חבילה מורחבת
3 חבילת תוכן לבחירתכם הפעילויות נפתחות לכל מורי ותלמידי בית הספר התחברות עם הזדהות אחידה של משרד החינוך כולל שיוך משימות לתלמידים
2800 מנוי שנתי

פרטי הלקוח

המשך