חלוקת יחידות תוכן עברית מתמטיקה ואנגלית:

Units


עברית א':
מוכנות לקריאה
ראשית הקריאה
כתיבה והקלדה
חגים ועונות השנה

עברית ב':
סיפורים ושטף קריאה
טקסט מידעי – שטף קריאה

מתמטיקה א':
מספרים בתחום המאה
חיבור
חיסור

מתמטיקה ב':
מבנה עשרוני
כפל חילוק

אנגלית גן:
Pre Reading

אנגלית א':
ABC Learning to Read

אנגלית ב':
I can Read & Write