רכישה מתקציב תוכן דיגיטלי במערכת גפן

רכישת תוכן דיגיטלי בגפן

מה מקבלים

סה"כ עלות

מה צריך להזמין

אנו מעוניינים ב:

גישה לחלק מיחידות התוכן, בתחום דעת שנבחר.

לחצו כאן לפרוט חלוקת היחידות

749 ש"ח

מזמינים יחידת תוכן אחת א' או ב'

החבילה החלקית

חלק מיחידות התוכן באחד מתחומי הדעת.

גישה לכלל יחידות התוכן

בתחום הדעת שבחרתם,

לכל תלמידי בית הספר.

1498 ₪

 

 

מזמינים 2 יחידות תוכן (א'+ב')

מתחום הדעת המבוקש.

החבילה המצומצמת

סביבת תוכן בתחום דעת אחד

(עברית, חשבון או אנגלית)  

עבור כל תלמידי בית הספר. 

גישה לכלל יחידות התוכן

ב – 2 תחומי הדעת שבחרתם,

לכל תלמידי בית הספר.

 

2247 ₪

 

 

מזמינים 3 יחידות תוכן

(2 יחידות תוכן

מאותו תחום דעת

ויחידה מתחום דעת אחר)

החבילה המורחבת

שתי סביבות תוכן,

בשני תחומי דעת,

עבור כל תלמידי בית הספר. 

גישה לכל התכנים

בעברית, מתמטיקה ואנגלית.

2996 ₪

 

 

מזמינים 4 יחידות תוכן

החבילה המומלצת

שלוש סביבות תוכן,

בשלושה תחומי דעת,

עבור כל תלמידי בית הספר. 

גישה לכל התכנים בסביבת ג'ינג'ים,

פתוח לכל תלמידי בית הספר.

4494 ₪


מזמינים 6 יחידות תוכן

החבילה המושלמת


כל התכנים בגי'נג'ים