רכישת תוכנית חינוכית בגפן - מס' תוכנית 7500

רכישת תוכנית חינוכית בגפן – מס' תוכנית 7500

מה מקבלים

סה"כ עלות

מה צריך להזמין

לדוגמה:

סדנה אחת + סביבת תוכן אחת,
  הכוללת מנוי לשנה
עבור כל השכבות בבית הספר.

1500 ש"ח

מזמינים במערכת גפן
מס' תוכנית 7500
3 שעות
"סדנה ללא חומרי פעילות"
500X3

מקבלים סדנה אסינכרונית בתחום הקריאה +
מנוי לסביבת ג'ינג'ים עברית לשנה,

פתוח לכל תלמידי בית הספר.

שתי סדנאות + שתי סביבות תוכן,
הכוללות מנוי לשנה
עבור כל השכבות בבית הספר.

 

2500 ₪

 

 

מזמינים במערכת גפן
מס' תוכנית 7500
5 שעות
"סדנה ללא חומרי פעילות"
500X5

מקבלים שתי סדנאות אסינכרוניות +
מנוי לסביבת ג'ינג'ים עברית ומתמטיקה
לשנה, פתוח לכל תלמידי בית הספר.

שלוש סדנאות + שלוש סביבות תוכן,
הכוללות מנוי לשנה
עבור כל השכבות בבית הספר.

 

3000 ₪

 

 

מזמינים במערכת גפן
מס' תוכנית 7500
6 שעות
"סדנה ללא חומרי פעילות"
500X6

מקבלים שלוש סדנאות אסינכרוניות +
מנוי לסביבת ג'ינג'ים
עברית, מתמטיקה ואנגלית לשנה,
פתוח לכל תלמידי בית הספר.

ארבע סדנאות + כל התכנים בגי'נג'ים

הכוללות מנוי לשנה
עבור כל השכבות בבית הספר.

 

4500 ₪

 

 

מזמינים במערכת גפן
מס' תוכנית 7500
9 שעות
"סדנה ללא חומרי פעילות"
500X9

מקבלים ארבע סדנאות אסינכרוניות +
מנוי לכל התכנים בסביבת ג'ינג'ים לשנה,
פתוח לכל תלמידי בית הספר.